Belangrijke informatie voor ouders en verzorgers

Ouders

Als ouder of verzorgende kunt u zich machteloos voelen door de heftige problemen van uw kind of door de lange hulpverleningsgeschiedenis met onvoldoende resultaat. Het gevoel kan ontstaan dat u in een doolhof zit waar geen uitgang te bekennen is. Het schoolverzuim, de extreme gedragsproblemen, de onzekerheid van uw kind of het negatieve zelfbeeld blijven maar voortbestaan.

Hulpverleners van het Jeugd FACT bieden behandeling aan uw kind, en begeleiding van uw gezin en uw omgeving. Samen gaan we aan de slag met de problemen binnen jullie gezin. Zo worden patronen doorbroken waar je met elkaar al langere tijd in gevangen zit. Daardoor ontstaat er weer rust en ontspanning en de mogelijkheid van een andere toekomst met elkaar.

Zo komen u en uw kind bij Jeugd FACT Achterhoek & De Liemers:

Infographic werkwijze Jeugd FACT

Wat is Jeugd FACT?

FACT staat voor Function Assertive Community Treatment. Daarmee wordt bedoeld dat FACT flexibel en outreachend werkt. We betrekken het gezin en netwerk bij de behandeling en besteden aandacht aan zorgvragen die op meerdere levensgebieden kunnen bestaan: gezin, wonen, onderwijs, sociale contacten, zelfverzorging en meer.

Samen met uw kind en uzelf bespreken we welke zorg we inzetten en hoe vaak er contact is met een Jeugd FACT-medewerker. Zo kunnen we bijvoorbeeld afspreken dat medewerkers dagelijks langskomen en dat we gesprekken op kantoor hebben. Het is dus afhankelijk van wat jullie nodig hebben. We blijven betrokken zo lang dat nodig is; zolang we kunnen werken aan verbetering van jullie situatie.

We stellen ons hier graag aan u voor.

Welke hulp kan het Jeugd FACT bieden?

  • Bemoeizorg: wanneer uw kind zelf geen hulpvraag heeft, maar wanneer er wel zorgen zijn over zijn/haar situatie, bieden we bemoeizorg. Dit betekent dat wij actief contact zoeken met uw kind en actief kijken wat we kunnen betekenen.
  • Contact met het hele gezin: contact met ouders, broers en zussen vinden we belangrijk, om zo nodig ook ondersteuning te bieden in het leren omgaan met de problematiek van uw kind. Wij zullen dan ook met jullie samen kijken hoe dingen anders kunnen in het gezin.
  • (Deeltijd) klinische opname en/of verblijf elders: in een enkel geval kan het nodig zijn dat uw kind (deeltijd) klinisch wordt opgenomen of dat hij/zij tijdelijk ergens anders gaat wonen, bijvoorbeeld in een gezinshuis. Het Jeugd FACT blijft dan, wanneer nodig, betrokken.
  • Gesprekken: we ondersteunen door gesprekken te voeren thuis, op kantoor of op een andere plek die voor jullie prettig is.
  • Medicijnen: als uw kind medicijnen gebruikt heeft hij/zij af en toe een gesprek met de psychiater. De psychiater schrijft de medicijnen voor en past het recept eventueel aan.
  • Oefenen: we kunnen samen met uw kind nieuwe vaardigheden oefenen of meegaan wanneer hij/zij bijvoorbeeld weer voor het eerst naar school gaat.
  • Onderzoek: wanneer onduidelijk is wat er precies aan de hand is met uw kind, kan het zijn dat de GZ-psycholoog of psychiater een onderzoek doet. Daarna kijken we gezamenlijk welk vervolg het beste bij uw kind aansluit.
  • Praktische zaken: we gaan met uw kind mee naar belangrijke afspraken met instanties. We helpen met het starten van een opleiding, het zoeken van een woonruimte of het omgaan met geld en schulden.
  • Therapie: we bieden onder andere cognitieve gedragstherapie en systeemtherapie aan.
  • Voorlichting: we geven voorlichting over onderwerpen of we zoeken samen informatie met uw kind op.