Alle informatie over Jeugd FACT bij elkaar

Homepage

Het Jeugd FACT biedt specialistische zorg aan kinderen en jongeren met problemen op meerdere levensgebieden. Tegelijkertijd is er sprake of een vermoeden van psychiatrische problematiek. De kinderen en jongeren hebben vaak al verschillende vormen van hulpverlening gehad. Ook is er sprake van zorgwekkend en/of zorgmijdend gedrag.

Het Jeugd FACT biedt in deze situaties multidisciplinaire behandeling, begeleiding en ondersteuning op maat, voornamelijk in de eigen omgeving.

Bereikbaarheid

Jeugd FACT is telefonisch te bereiken binnen kantooruren via het volgende nummer 088 - 933 1359. Ook in geval van crisis.

Buiten kantoortijden kan er een beroep gedaan worden op de crisisdienst van GGNet, deze is te bereiken via uw huisartsenpost.

Vooraanmelding