Toegang tot uw dossier, privacy en klachten

Dossier

Privacy en melding

Wanneer uw kind voor een behandeling bij het Jeugd FACT is, heeft u te maken met verschillende onderwerpen zoals toestemming en privacy. We zetten de belangrijkste rechten en plichten hier voor u op een rij.

Toestemming

  • Bij kinderen jonger dan 12 jaar geven de ouders toestemming.
  • Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar geven ouders én kind toestemming.
  • Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf toestemming geven.

Inzage medisch dossier

Het FACT Team houdt een digitaal medisch dossier bij over de behandeling van uw kind. Ouders en wettelijke vertegenwoordigers mogen het dossier van hun kinderen onder de 12 jaar inzien. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar is toestemming van hun kinderen nodig.

Privacy

Alle medewerkers van het Jeugd FACT hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zonder uw toestemming geen gegevens aan anderen verstrekt worden.

Second opinion

Soms kan het prettig zijn een tweede arts om advies te vragen. Overleg met de betrokken hulpverlener hoe u dit het beste kunt aanpakken.

Meldcode

Voor elk kind is het essentieel om veilig te kunnen opgroeien. Wanneer uw behandelaar vermoedt dat er sprake is van een onveilige situatie thuis, maakt hij/zij dit bespreekbaar met u en uw kind. Wij hanteren de verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Meer over deze meldcode.

Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)

Als jeugdige of ouder in behandeling bij het Jeugd FACT kunnen er veel vragen zijn. Misschien zijn jullie het niet eens met wat er gebeurt en willen jullie daarover praten of klagen. Als jullie er met de hulpverleners niet uitkomen, neem dan contact op met een PatiëntenVertrouwensPersoon (PVP). De PVP kan ervoor zorgen dat jullie gehoord worden, een gesprek met de hulpverlener(s) aangaan en eventueel een klacht voorbereiden. De PVP houdt alles wat er gezegd wordt, geheim. De gesprekken worden dus niet gedeeld met de hulpverleners. De PVP is niet in dienst van FACT, Karakter of GGNet.

PVP voor onder 18:

Contactgegevens Jeugdstem:

Telefoon: 088-555 1000
Website: jeugdstem.nl

Contactgegevens Adviespunt Zorgbelang:

Telefoon: 088-555 1000
Website: adviespuntzorgbelang.nl

PVP voor ouder dan 18:

Telefoon: 0900 - 444 8888
E-mail: helpdesk@pvp.nl
Website: www.pvp.nl

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris is het eerste meldpunt als u een klacht heeft of overweegt een klacht in te dienen. De functionaris velt geen oordeel over de klacht. Hij/zij bemiddelt tussen u en degene over wie u een klacht heeft. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk van FACT, Karakter of GGNet. U kunt uw klacht mailen.

E-mail: klacht@ggnet.nl